11 דרכים בהן שטפו משטרים טוטליטריים את המוח של אזרחיהם

איך הצליחו משטרים טוטליטריים כמו רוסיה הסובייקטית או גרמניה הנאצית לשטוף את מוחם של עשרות מיליוני אנשים? 11 דרכים