דמוקרטיה מתגוננת בהיסטוריה: הצלחות וכשלונות

דוגמאות היסטוריות למקרים בהם דמוקרטיות הגנות על עצמם, מתי עקרון הדמוקרטיה המתגוננת כשל, ומתי הוא בעצמו הופך לסכנה