מרטין לותר קינג על חשיבותן של זכויות מיעוט

מרטין לותר קינג, האיש שהיה לו חלום על שוויון בין שחורים ולבנים, ושראה את עצמו כממשיכו של משה, האמין ששמירה על זכויות מיעוט היא לב הדמוקרטיה