איך גילה הומרוס את עקרון הגבלת השלטון

על הקשר בין מפגשו של הגיבור היווני אודיסאוס עם הסירנות המסוכנות ואיך הוא קשור לעקרון הדמוקרטי של הגבלת השלטון ואיזון הכוח