יש אלטרנטיבה: חלופות לדמוקרטיה ייצוגית

הנימוקים בעד דמוקרטיה עקיפה הם שאי אפשר שכל אחד ישתתף בכל החלטה. כמה גישות מתקדמות לדמוקרטיה מאתגרות את ההנחה הזו