שוויון מול חירות בהיסטוריה של הפילוסופיה

הדיון על היחסים הראויים ביןשוויון וחירות מתחיל מהפילוסופיה של אריסטו ונמשך על לזמננו אנו. כמה מהרעיון המרכזיים על המתח של שוויון מול חירות.