מה הופך את עקרונות הדמוקרטיה לחשובים?

איך היו נראים החיים במציאות בה לא נשמרים עקרונות הדמוקרטיה? רמז: גרועים בהרבה. על מה שעקרונות המשטר הדמוקרטי עושים בעבורנו