השילוש האפל: ה"סערה המושלמת" של אישיות שצריך להזהר ממנה

מה קורה כאשר בבן-אדם אחד משתלבות תכונות אישיות שליליות שביחד יוצרת נבל אמיתי? על מושג ה"שילוש האפל"