חופשי זה לגמרי ביחד: על חוק החירות השוויונית

למה "אני חופשי רק כאשר כל בני האדם האחרים חופשיים באותה מידה"? על הקשר בין שוויון וחירות ועל חוק החירות השוויונית.