האם הכחשת המוות היא יסוד התרבות? על תיאורית ניהול האימה

האם מאחורי כל משמעות שאנחנו מוצאים בחיינו נמצא ניסיון להמנע מלהכיר במותנו? ארנסט בקר ותיאורית ניהול האימה בפסיכולוגיה