חשיבותה של רוח: ציטוטים של מרתה נוסבאום

מרתה נוסבאום היא אחת מההוגות החברתיות החשובות ביותר של ימינו העוסקת במהותה של החברה הדמוקרטית. לפניכם כמה ממיטב הציטוטים שלה