דמוקרטיה רגישה: למה משמש הלב בפוליטיקה ע"פ מרתה נוסבאום

הפילוסופית הגדולה מרתה נוסבאום על מקומן החשוב של רגשות בפוליטיקה ועל למה דמוקרטיה היא שיטת השלטון הרגישה ביותר