מוסריות שברירית: מרתה נוסבאום על אי-ודאות בבחירות אתיות

האם החלטה מוסרית טובה היא החלטה רציונליות או דווקא כזו המביאה בחשבון את מה שלא ניתן להבנה ושליטה?