ג'ון לוק על גבולות הכוח וחירות התודעה

בעבור אבי הליברליזם ג'ון לוק, הגבלת השלטון היא לא רק דרך להבטיח דמוקרטיה מתפקדת אלא גם בני-אדם חושבים וחופשיים.