חנה ארנדט על מה לעשות כנגד הטוטליטריזם

מה היו צריכים הטוטליטריזם והפשיזם כדי לפרוח, ואיך מעורבות חברתית היא המפתח כדי לשמור עלינו מפניהם. חנה ארנדט על יסודות הטוטליטריזם