האני ואלטרואיזם אצל עמנואל לוינס

מה הופך אותי למי שאני? האם זה כאשר אני מבודד ומנותק מכולם או אולי דווקא, כמו שאומר לוינס, כאשר אני אחראי לכולם