עונג מוסרי? אפיקורוס על חשיבות ההנאה

האם הנאה ועונג יכולים להיות חיוביים מבחינה מוסרית? אפיקורוס מאמין שכן אך עם תנאי חשוב