הגותו של אריך פרום

מבוא קצר למחשבה של אחד מההוגים הביקורתיים והמעמיקים במאה ה-20, אריך פרום. הצגה קצרה של הרעיונות של פרום על קיום, חופש וחירות וקפיטליזם