החיים כמשחק: הפסיכואנליזה של דונלד ויניקוט – מבוא קצר

דונלד ויניקוט, הפסיכואנליטיקאי שהרגיעה מיליוני אמהות שהן "טובות דין", לימוד אותנו מהו "חפץ מעבר" ומה ההבדל בין עצמי אמיתי וכוזב