הרבה לפני הרצל: מבשרי הציונות המוקדמים

הרעיון והחלום להקים מדינה יהודית בארץ ישראל לא התחיל עם הרצל, סיכום קצר על כמה ממבשרי הציונות שראו רחוק מכולם