האם מנהיגי הציונות באמת התכוונו לקבל את תוכנית החלוקה?

האם בן-גוריון ומנהיגי היישוב התכוונו באמת לקבל את תוכנית החלוקה של האו"ם? או שמא זה היה רק מהלך טקטי עם תוכניות אחרות…