10 מנגנוני הגנה פסיכולוגים ואיך הם משמשים אותנו

על פי פרויד, לנפש שלנו יש הרבה דרכים כדי להגן על עצמה ממה שקשה לה איתו. על עשרה מנגנוני הגנה שכיחים ומה עושים איתם