האם משה האיש באמת התקיים? האם זה משנה? תשובת אחד-העם

האם משה באמת התקיים? והאם יש ראיות היסטוריות לאירוע יציאת מצרים? ההוגה בציוני אחד-העם מאמין כי אלו השאלות הלא נכונות.