רוח נכון ורוח שקר: נשמת נבות חוזרת לנקום

טיול של שני חכמי זוהר ושיחה על פסוק מספק מלכים הופכים לדיון על רוחו של נבות, עונשו של אחאב ומקור השקרים בעולם בני האדם