פרשנות פילוסופית לחלום סולם יעקב

מהי משמעות חלומו של יעקב אודות הסולם ובו המלאכים העולים ויורדים? הפילוסוף היהודי הקדום פילון האלכסנדרוני מציע כמה פירושים.