הסירוב לחיים: סיבת המוות של ער ואונן

מדוע מתו ער ואונן? ומה הקשר בין שמו של אונן ליחסיו עם תמר ולסיבת מותו? פרשנות חז"ל מהגמרא על בראשית פרק ל"ח.