"לך לך" כמסע גילוי עצמי – דמותו של אברהם בקבלה

אלוהים ראה עד כמה משתוקק אברהם להבין מה נמצא מעבר לעולם הנראה ומה המשמעות של הכל. כדי שיחרוג מגבולות עצמו שלח אותו אלוהים למסע של גילוי עצמי.