הקריאה שרק הוא יכול היה לשמוע: מה הופך את אברהם למיוחד?

למה כתוב על נח שהיה צדיק, בעוד שעל אברהם לא ניתנת כל סיבה לבחירה בו? השפת-אמת על השבח הכי גדול שנותנת התורה לאברהם