מאיפה העברית? האפשרות שרבשקה היה יהודי מומר

מהיכן העברית הטובה של רבשקה בנאום שלו כנגד חומות ירושלים? על האפשרות שהיה יהודי מומר ואיך ניסה לנצל זאת לטובתו