10 תשובות ללמה זכויות אדם חשובות (לך)

למה זכויות אדם חשובות, ולמה שמשטרים דמוקרטים יקבלו אותן, ואיך זה קשור אליך? 10 תשובות