18 ציטוטים של אמנים על אמנות

"יצירת אמנות שלא התחילה ברגש אינה אמנות." כמה מהציטוטים היפים והחכמים של אמנים גדולים על האמנות שלהם ואמנות בכלל.