למה התכוון ניטשה כשאמר ש"אלוהים מת"?

ניטשה אומר שהרגנו את אלוהים, והשאלה היא מה עכשיו?