מקס וובר על היהדות הקדומה

מקס וובר על האופן בו השפיעה היהדות הקדומה על צורת המחשבה שלנו