דמעה של רחמים: אשתו של רב רחומי מצפה לשובו

על חכם שמתקשה להתנתק מלימודו וכוחה של דמעת אישה