משל האטד: המלך הראשון בישראל והמסר שלו על מנהיגות

המלך הראשון בישראל (לא, לא שאול), הנבואה של אחיו שנמלט ממנו וסופו האלים