מבצע נחשון: הפריצה קדימה והנפילה המוסרית?

ההישגים הגדולים של הכוח הצבאי הגדול ביותר שהעמיד היישוב היהודי במלחמת העצמאות וכתם מוסרי אחד