ציטוטים יפים על הכרת תודה והודיה

איך לומר תודה ולמה חשוב תמיד לזכור לשמוח בכל מה ומי שיש לכם