מהו ההבדל בין אוטוריטריות, טוטליטריות ופשיזם?

כולם צורות משטר שאתם לא רוצים לחיות תחתן, אך מה בעצם ההבדל בין משטר טוטליטרי, אוטוריטרי ופשיסטי?