16 ציטוטים מהתנ"ך על מלחמה

הרבה מלחמות יש בתנ"ך ולא פעם הן מתוארות בפסוקים יפים ומעניינים מאוד