גמרא: האם לתת צדקה זה בעצם לתת הלוואה לקב"ה?

כאשר חז"ל מרגישים שמישהו מרחיק לכת למחוזות מסוכנים עם פרשנות מסוימת הן מקדימים את האזהרה "אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו", כלומר, אנחנו מסוגלים לומר את מה שאנחנו אומרים רק בגלל שהם כתובים בתורה, אחרת זה היה דברים שלא ניתן לומר אותם. בלשון החוששת הזו ניגש ר' יוחנן בדף י' א' של מסכת בבא בתרא … המשך לקרוא גמרא: האם לתת צדקה זה בעצם לתת הלוואה לקב"ה?