ג'ון סטיוארט מיל על התועלת בלהקשיב למי שלא מסכימים איתו

אם אתה צודק – הרווחתי. אם אתה טועה – הרווחתי. העיקר להקשיב