ציורי הים המכשפים של איוואן אייווזובסקי

גלים סוערים, קומפוזיציות דרמטיות וספינות מטלטלות בסערה. ציורי הים המכשפים של איוואן אייווזובסקי