"דאגה בלב איש ישחנה": פרויד והטיפול בדיבור

התיאוריה של פרויד על המבנה של הנפש והדרכים לחדור אל החלקים הנסתרים שלה