הפרדיגמה ששברה את הפרדיגמה: המהפכה של תומאס קון

הידע האנושי – לא מה שחשבתם. איך גילה (והחליף) תומאס קון את הפרדיגמה.