ואהבת לרעך כמוך: יהודים וערבות הדדית

על ערבות הדדית ביהדות ממשה רבנו ועד ימינו עם קרל מרקס וקבלה בדרך