חמש פעמים בהן עיתונות חוקרת הגנה על הדמוקרטיה

חשיפת ניצול לרעה של כוח, פוליטיקאים מושחתים, מהלכים מאחורי הקלעים ופגיעה באינטרסים של הציבור, עיתונאות חוקרת לשירות הדמוקרטיה