ההתנגשות בין חובות וזכויות בפילוסופיה

מה היה לכמה מהפילוסופים הגדולים במחשבה המדינית לומר על הנושא של התנגשות בין חובות וזכויות בדמוקרטיה? סיכום קצר