פרנץ פאנון על מהפכה, אלימות, אחדות והמאבק לשחרור

האם שחרור מדיכוי חייב להיות אלים? ואילו יתרונות יכולות חברות למצוא בהתנגדות מהפכנית לכוחות שמדכאים אותם? המהפכה על פי פרנץ פאנון