הזכות לפרטיות בעידן הדיגיטלי

מה המשמעות של הזכות לפרטיות בעולם שבו כל דבר שאנחנו עושים ברשת מתועד ונשמר? וכיצד ניתן להגן על הזכות לפרטיות בעידן דיגיטלי?