חשיבות עצמאות מערכת המשפט לדמוקרטיה

למה חשוב שמערכת המשפט תהיה עצמאית בכדי לקיים דמוקרטיה? ומה הסכנה של פגיעה בעצמאות מערכת המשפט ליחידים ולחברה כולה?